online işlemler
üye girişi
Başkanın Mesajı - Bartın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası - BSMMMO
KURUMSAL | Başkanın Mesajı
Meslek yasamızın çıktığı günden bugüne mesleğimizin kurumsallaştığı toplumun tüm kesimlerinde  öneminin arttığı, iktisadi ve sosyal hayatta giderek kendisini daha çok hissettirdiği gerçeği yanında , her ne kadar teknolojinin getirdiği yeniliklerin faydasını hissetsek de gereksiz yere istenen evrakların arttığı, bürokrasinin giderek çoğaldığı ve her gecen gün üzerimizdeki angaryaların giderek altından kalkamaz hale geldiği günlerden geçmekteyiz. Üzerimizdeki yük bu kadar artarken meslek mensuplarının her gecen gün teknolojiye ayak uydurmak için bilgisayar kırtasiye gibi giderleri giderek büyürken olumsuz ekonomik sıkıntıların baş göstermesi üzerine tahsilat sorunları ile boğuşmaktayız. Birde meslek mensupları arasındaki haksız rekabet meslektaşlarımızı sıkıntıya sokmaktadır.   
 
Başlayan kongreler sonucu oluşacak yeni yönetimler ve daha sonra yapılacak olan birliğimizin genel kurulunda artık bu sorunların çözümlerinin konuşulduğu ve yeni oluşacak yönetimlerin bu sorunlara biran önce hızlı çözümler üreteceği Süreci başlatmak zorundadır. Artık  günümüzde  firmaların arasındaki rekabetlerin arttığı bilgi çağının hızla gelişmesi sonucu hizmet sektörünün öneminin giderek arttığı günlerden geçmekteyiz. Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yenilikler, e ticaret, bilginin en etkin şekilde kullanımı ve yönetimi sermaye hareketleri mesleğimizde yeni dönüm noktaları yaratmaktadır.Bu süreçte de mesleki kurallar  dünyada oluşan ortak standartlara ve muhasebe diline göre yapılacaktır. Yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkması bilgi ve beceriyi arttıracağından kaliteli hizmeti de beraberinde getirecektir.
 
Uluslar arası muhasebe standartlarına uygun Türkiye muhasebe standartlarının oluşturulması bunların yaygın olarak uygulanması sürecine ve yeni TTK ile etkinleşecek denetim uzmanlığı ve bu konunun eğitimine meslek mensuplarının kendilerini hazırlaması büyük önem taşımaktadır.Kurumsallaşma, yeni meslek uzmanlıkları ve yeni iş olanaklarının oluşturulması, büro yönetimi, ortak muhasebe dilinin yaratılması, tahsilat sorununun çözümü , sürekli ve yaygın eğitim, Bartın üniversitesi ile ortak yapılacak çalışmalar , meslek mensupları yanında çalışan personel ve stajyerlerin eğitimi, devlet kurumlarıyla yapılacak etkili ve kurumsal çalışmalar, meslektaşlar arasındaki birlik ve beraberliğin arttırılması önümüzdeki dönemde hayata geçirmek istediğimiz projeler arasındadır. Yasalaşması ile birlikte mesleğimizin geleceği olan denetim konusunda üyelerimizi hazırlamak en büyük hedeflerimizden olacaktır.    Yapacağımız her çalışmada ve uygulamaya koyduğumuz her projede sizlerin desteği ve katkılarınız mesleğimizin sorunlarının aşılması yönünde büyük önem taşımaktadır. Bugün her zamankinden daha fazla birbirimize destek ve yardımcı olmak zorundayız. Tahsilatlarla boğuşurken her geçen gün artan angarya ve zorluklara karşı artık dur demek bizlerin birbiriyle olan dayanışma ilişkisini arttırmaktan geçmektedir.
 
Bu duygu ve düşüncelerle  mesleğimizin daha iyi ve daha güzel yarınlara kavuşması dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
 
Oda BAŞKANI   MUSTAFA FINDIK